Ilustracja: PGZ S.A.

Informacja prasowa PGZ S.A.

Konsorcjum PGZ-MIECZNIK dokonało preselekcji czterech wiodących potencjalnych partnerów w zakresie Systemu Zarządzania Walką dla pozyskiwanych na rzecz Marynarki Wojennej RP fregat pod kryptonimem MIECZNIK.

Konsorcjum w składzie Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o. oraz Remontowa Shipbuilding S.A. dokonało wyboru czterech potencjalnych partnerów Konsorcjum PGZ-MIECZNIK w obszarze Systemu Zarządzania Walką (CMS, Combat Management System) na fregaty, które zostaną wyprodukowane w ramach programu pk. MIECZNIK. Do dalszego etapu przeszły:

  • Thales;
  • Navantia;
  • Leonardo;
  • Saab;

– Konsekwentnie stawiamy kolejne kroki w realizacji programu MIECZNIK. Postawiliśmy na przedsiębiorstwa, posiadające w swojej ofercie rozwiązania odpowiadające na wymagania stawiane przed nowymi fregatami dla Marynarki Wojennej RP. Z pozostałymi dostawcami biorącymi dotychczas udział w dialogu obejmującym obszar Zintegrowanego Systemu Walki, kontynuujemy rozmowy w zakresie dostaw różnych podsystemów uzbrojenia czyli sensorów i efektorów – powiedział Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ S.A.

Program pk. MIECZNIK zakłada pozyskanie trzech nowoczesnych fregat dla Marynarki Wojennej RP. Wielozadaniowe jednostki tej klasy zapewnią zdolności operacyjne do realizacji zadań na morzu, co zabezpieczy szlaki żeglugowe, zapewni bezpieczeństwo militarne i potencjał odstraszania, a także wzmocni pozycję Polski na arenie międzynarodowej.