10 stycz­nia w stoczni General Dynamics Bath Iron Works w Bath odbyła się uro­czy­stość poło­że­nia stępki pod nisz­czy­ciel rakie­towy USS John Basilone (DDG 122), który został zamó­wiony przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych dla US Navy w czerwcu 2013 roku.

Może Cię zainteresować:

Umowy offsetowe i licencyjne na AW101 dla BLMW

Umowy offsetowe i licencyjne na AW101 dla BLMW

10 stycz­nia w stoczni General Dynamics Bath Iron Works w Bath odbyła się uro­czy­stość poło­że­nia stępki pod nisz­czy­ciel rakie­towy USS John Basilone (DDG 122). Czytaj dalej

Okręt będzie jed­nym z dzie­się­ciu przed­sta­wi­cieli typu Arleigh Burke Flight IIA TI, które mają zostać wcie­lone do służby do końca 2024 roku. Według pla­nów USS John Basilone trafi do linii w 2022 roku. Spośród powyż­szej dzie­siątki, w Bath Iron Works zosta­nie zbu­do­wa­nych sześć nisz­czy­cieli – obec­nie w służ­bie znaj­dują się dwa pierw­sze, a w bie­żą­cym roku zapla­no­wano wcie­lić trzy kolejne.

Patronem okrętu jest sier­żant Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych John Basilone, który w cza­sie walk na Pacyfiku został odzna­czony dwoma naj­wyż­szymi odzna­cze­niami tego kraju – Krzyżem Marynarki (pośmiert­nie) za postawę w cza­sie walk na wyspie Iwo Jima, a także Medal of Honor za boha­ter­stwo w cza­sie walk na Guadalcanalu w paź­dzier­niku 1942 roku. USS John Basilone (DDG122) będzie dru­gim okrę­tem w US Navy nazwa­nym na cześć sier­żanta.

Źródło: zbiam.pl