W stoczni thyssenkrupp Marine Systems w Kilonii (dawna HDW, Howaldtswerke-Deutsche Werft) położono kamień węgielny pod budowę nowej hali produkcyjnej okrętów podwodnych. Fot.: tkMS

Źródło: zbiam.pl

W stoczni thyssenkrupp Marine Systems w Kilonii (dawna HDW, Howaldtswerke-Deutsche Werft) położono kamień węgielny pod budowę nowej hali produkcyjnej okrętów podwodnych.

Nowa hala, która stanie bezpośrednio nad Fiordem Kilońskim, będzie wykorzystywana do budowy okrętów podwodnych typu 212CD (common design) od 2023 roku. Jednostki te są przeznaczone dla sił morskich Królestwa Norwegii i Republiki Federalnej Niemiec.

Hala stoczniowa jest częścią koncepcji rozbudowy terenu, w którą spółka thyssenkrupp AG zainwestuje około 250 mln EUR. Przewodniczący rady nadzorczej Oliver Burkhard stwierdził: Nowy budynek jest mocnym sygnałem dla przyszłości stoczni. Dotrzymaliśmy słowa i potwierdziliśmy je czynami. Inwestycja ta jest ważna dla całego thyssenkrupp. thyssenkrupp jest przekonany, że sektor morski nam się opłaci w dłuższej perspektywie. Połączone planowanie poszczególnych etapów projektowania, zakupów i produkcji sprawią, że w nowej hali będziemy pracować bezpieczniej i wydajniej. Dyrektor operacyjny dr Alexander Orellano powiedział: Nowa hala stoczniowa oznacza początek nowej ery: nasza firma będzie przygotowana na przyszłość, dzięki nadchodzącemu dużemu zamówieniu [chodzi o wspomniane okręty typu 212CD, przyp. red.] jesteśmy dobrze przygotowani na przyszłe lata, a dzięki nowym zakładom produkcyjnym możemy kontynuować naszą ścież wzrostu.

W lipcu thyssenkrupp Marine Systems otrzymał zamówienie z Norwegii i Niemiec na budowę sześciu okrętów podwodnych typu 212CD. Nowa hala stoczniowa będzie więc dobrze wykorzystana. Ostatni okręt podwodny zostanie dostarczony w 2034 roku (będzie to jednostka dla Deutsche Marine).

Tradycyjnie w kamień węgielny wmurowano kapsułę czasu. Do tego specjalnego budynku praktykanci w warsztacie szkoleniowym tkMS wykonali kapsułę czasu w kształcie okrętu podwodnego. Zawiera gazetę codzienną, monetę, plan budowy i list. Główne cechy nowej hali stoczniowej: długość 170 m, szerokość 70 m, wysokość 33 m, powierzchnia około 15 000 m2, miejsce na około. 300 pracowników pracujących na jednej zmianie, hala stanie na około 1200 palach.