PGZ Stocznia Wojenna z gdyńskiego Oksywia od ubiegłego tygodnia ma nowego wiceprezesa. Niewiele wcześniej w innej trójmiejskiej firmie PGZ – Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej – zakończyła się kadencja zarządu, w wyniku czego z kierownictwa firmy odeszli dotychczasowi prezes i wiceprezes.

Rada nadzorcza PGZ Stoczni Wojennej postępowanie kwalifikacyjne w sprawie wyłonienia nowego członka zarządu wszczęła 19 czerwca br. Po miesiącu od tej daty – dokładnie 18 lipca – procedura zakończyła się wyłonieniem najlepszego kandydata. Nowym wiceprezesem PGZ Stoczni Wojennej został Cezary Cierzan.

 

Menadżer do zadań specjalnych w zarządzie stoczni

Spółka PGZ Stocznia Wojenna podała w komunikacie, że Cezary Cierzan ma 15-letnie doświadczenie, który zdobył w Siłach Zbrojnych RP oraz w sektorze zbrojeniowo-stoczniowym. Nowy wiceprezes stoczni jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (nawigacja i systemy okrętowe oraz morskie systemy informacyjne), teraz zaś jest on słuchaczem studiów Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznym Polskiej Akademii Nauk.

Cezary Cierzan przez 10 lat (2004-2014) był oficerem elitarnej Jednostki Wojskowej Formoza im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego. Jako operator tej jednostki brał udział w misji w Afganistanie.

W 2017 r. rozpoczął pracę w centrali Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A, gdzie pełnił funkcję zastępcy, a następnie dyrektora Biura Projektów Morskich. W PGZ Cezary Cierzan odpowiadał m.in. za strategiczne projekty morskie realizowane przez firmy należące do koncernu. Obecnie jest również członkiem rady nadzorczej stoczni Crist S.A.

Nowy wiceprezes Stoczni Wojennej uczestniczył w pracach zespołu, który opracował Strategiczną Koncepcję Bezpieczeństwa Morskiego RP. To dokument przygotowany przez prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

 

Centrum Techniki Morskiej czeka na nowy zarząd

Z kolei 25 czerwca br. zakończyła się kadencja zarządu OBR CTM w Gdynia. Skład zarządu opuścili dr inż. Andrzej Kilian oraz Joanna Sztiller. Jednocześnie członkiem zarządu ds. IT kolejnej kadencji został Marcin Wiśniewski, którego rada nadzorcza spółki delegowała do pełnienia funkcji prezesa do czasu wyłonienia nowego szefa firmy.

15 lipca br. rada nadzorcza Centrum Techniki Morskiej rozpoczęła dwa postępowania kwalifikacyjne na stanowiska prezesa zarządu oraz członka zarządu ds. IT. Kandydaci na te stanowiska mogą składać niezbędne dokumenty do 20 września.

Źródło: Info Naval.