CTM w programie Miecznik

Na zdjęciu od lewej: dyrektor programu Miecznik w PGZ S.A. Cezary Cierzan, prezes zarządu OBR CTM S.A. Marcin Wiśniewski, prezes zarządu PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. Paweł Lulewicz. Fot.: OBR CTM S.A.

Źródło: OBR CTM

3 września br. Marcin Wiśniewski, prezes zarządu OBR CTM S.A. oraz Paweł Lulewicz, prezes zarządu PGZ Stoczni Wojennej Sp. z o.o. podpisali umowę dotyczącą współpracy w zakresie negocjacji w związku z realizacją programu Miecznik.

Umowa na budowę trzech fregat dla Marynarki Wojennej w ramach programu Miecznik pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia, a konsorcjum PGZ-Miecznik pod kierownictwem Polskiej Grupy Zbrojeniowej została zatwierdzona 27 lipca 2021 roku. Realizacja tego projektu pozwoli PGZ na odbudowanie potencjału w segmencie stoczniowym poprzez znaczący udział w procesie budowy tych jednostek – integrację fizyczną oraz logiczną (połączenie podzespołów oraz podsystemów okrętowych w jeden Zintegrowany System Walki).

Podpisanie umowy na realizacje projektu Miecznik, to wyróżnienie, a jednocześnie docenienie wysiłku i zaangażowania OBR CTM S.A. w realizację projektów związanych z utrzymaniem, a przede wszystkim rozwojem potencjału MW. Biorąc pod uwagę zrealizowane projekty, w tym projekty offsetowe, podpisanie tej umowy, to kolejny krok prowadzący do zwiększenia zdolności technologicznych polskiego przemysłu, a jednocześnie szansa docenienie kompetencji polskich inżynierów. Jestem przekonany, że prawie 40-letnie doświadczenie OBR CTM S.A. w projektowaniu i wytwarzaniu rozwiązań dla przemysłu zbrojeniowego będzie procentować w programie Miecznik oraz w kolejnych ważnych projektach służących MW – powiedział Marcin Wiśniewski, prezes zarządu OBR CTM S.A.

Cieszymy się, że do realizacji najważniejszego projektu dla Marynarki Wojennej dołączyła spółka należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Ambitne cele związane z realizacją tego programu wymagają współpracy krajowych podmiotów – powiedział Paweł Lulewicz, prezes zarządu PGZ Stoczni Wojennej Sp. z o.o.