Szwedzkie okręty podwodne typu A26 Blekinge będą o wiele droższe niż początkowo przewidywano.

Szwedzkie okręty podwodne typu A26 Blekinge będą o wiele droższe niż początkowo przewidywano. Wzrósł również koszt ich produkcji. Fot.: Saab.

Źródło: zbiam.pl

27 sierpnia Administracja Zaopatrywania Sił Zbrojnych (FMV, Försvarets materielverk) i spółka Saab Kockums zawarły umowę dodatkową do wcześniejszego kontraktu na budowę i dostawę pary okrętów podwodnych typu A26 dla Marynarki Wojennej Królestwa Szwecji.

Kontrakt dotyczy pary okrętów podwodnych z napędem konwencjonalnym typu A26 Blekinge dla szwedzkiej Marinen. Wartość umowy wynosi około 5,2 mld SEK. Wspomniane jednostki – Blekinge i Skåne – FMV zamówiła 18 marca 2015 roku za ok. 8 mld SEK. Miały być ukończone w latach 2022 i 2023, jednak terminy te musiały być wydłużone, a umowa renegocjowana. Wśród przyczyn FMV podaje opóźnienia w pracach badawczo-rozwojowych, a także dodatkowe zamówienia ze strony użytkownika, między innymi integrację z nowo opracowywanymi torpedami lekkimi Tp47. Ponadto w początkowym okresie budująca okręty stocznia Kockums w Karlskronie wymagała inwestycji przywracających zdolności produkcyjne, po tym, jak w 2014 roku została odkupiona od niemieckiego holdingu thyssenkrupp Marine Systems i powróciła w ręce szwedzkie. Te same czynniki spowodowały też wzrost kosztów programu. Według najnowszego harmonogramu dostawy Blekinge i Skåne przewidziano dopiero w latach 2027 i 2028.

Obecnie Marinen eksploatuje trzy okręty podwodne typu A19 Gotland – Gotland, Uppland i Halland, które weszły do służby w 1996 roku. Dwa pierwsze poddano niedawno modernizacji w połowie cyklu operacyjnego HTMGtd (Halvtidsmodifiering Gotland).

Saab oferuje Polsce w programie okrętu podwodnego nowego typu Orka jednostki typu A26, a wraz z nimi tzw. gap-fillery, czyli okręty tymczasowo zapewniający ciągłość utrzymania polskiej kadry podwodnej po wycofaniu pozostałych Kobbenów, które nastąpi niebawem (w zasadzie już są nieaktywne). Jednak polsko-szwedzkie rozmowy międzyrządowe na temat odkupienia pary starych jednostek typu A17 – Södermanland i Östergötland zakończyły się fiaskiem. W związku z programem Orka, Saab ulokował nawet zamówienia na komponenty do A26 w polskich spółkach Famor i Base Group.