Źródło: zbiam.pl

28 lutego Komenda Portu Wojennego Gdynia poinformowała o podpisaniu umowy z PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. w sprawie realizacji usługi naprawy przekładni redukcyjnej zamontowanej na korwecie patrolowej ORP Ślązak.

Powyższa umowa ma wartość 1,9 mln PLN brutto. Oferta gdyńskiej stoczni była jedyną, która wpłynęła do zamawiającego – co ważne, jej wartość mieściła się zakładanym (na kwotę 2,3 mln PLN brutto) budżecie. Mogło mieć to związek, z wcześniejszą diagnostyką przekładni redukcyjnej MAAG 3CODAG-285/CC, którą specjaliści PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. przeprowadzili w ostatnich miesiącach. Po jej zakończeniu okręt wyszedł w morze, realizując zadania.

W ramach upublicznionej dokumentacji, usługodawca ma zrealizować naprawę przekładni redukcyjnej obejmującą czyszczenie chemiczne wymiennika ciepła wraz z wymianą anod protektorowych, wykonać wymianę uszczelnień wałów wejściowych i wyjściowych przekładni burtowych, usunąć nieszczelności pomiędzy mechanizmem zmiany skoku śruby nastawnej lewej i prawej burty a zbiornikami przekładni burtowych, wykonać wymianę agregatu pompowego niskiego ciśnienia systemu olejowego przekładni burtowej.

Korweta patrolowa ORP Ślązak to jeden z najnowszych nabytków Marynarki Wojennej. Została wprowadzona do służby 28 listopada 2019 roku.