Koniec listopada przyniósł informację o rozpoczęciu prób morskich (stoczniowych, po których nastąpią próby morskie państwowe) przez najnowszy rosyjski strategiczny okręt podwodny z napędem jądrowym Kniaź Władimir. Pod osłoną nocy okręt opuścił Siewierodwińsk i wyszedł na Morze Białe. Jest on uzbrojony w 16 rakiet balistycznych Buława o zasięgu międzykontynentalnym.

Strategiczny rakietowy krążownik podwodny – jak brzmi jego oficjalna klasyfikacja – K-549  Kniaź Władimir jest jednostką prototypową projektu 955A Boriej-A, modyfikacji pierwszej odmiany 955 Boriej. Rrosyjski Wojenno-Morskoj Fłot ma już trzy okręty tego ostatniego typu: Jurija Dołgorukiego, Aleksandra Newskiego i Władimira Monomacha. Zasadniczym uzbrojeniem każdego z tych okrętów jest system D-30 Buława z 16 wyrzutniami tych rakiet na śródokręciu.

Położenie stępki Kniazia Władimira odbyło się 30 lipca 2012 roku w stoczni Siewmasz w Siewierodwińsku na północy Rosji, w obecności prezydenta Federacji Rosyjskiej Władymira Putina. Okręt wytoczono z krytej hali produkcyjnej 17 listopada 2017 roku i wkrótce zwodowano, zaś jego przekazanie Flocie Północnej ma nastąpić w przyszłym roku. Biorąc pod uwagę czas trwania produkcji wcześniejszych atomowych okrętów podwodnych w Rosji po rozpadzie ZSRR i skomplikowanie techniczne Boriejów, wynik Kniazia Władimira jest całkiem przyzwoity. Trwa też budowa kolejnej czwórki Boriejów-A.

Niedługo okręty te stanowić będą rdzeń rosyjskich strategicznych sił odstraszania, zastępując w linii jednostki starych projektów 667BDR Kalmar i 667BDRM Delfin. Są to największe i najbardziej zaawansowane technicznie okręty podwodne z napędem jądrowym budowane w Rosji w okresie postsowieckim. Wykorzystują nie tylko nowy system pocisków balistycznych, ale także nowe systemy hydrolokacyjne, siłownie jądrowe, po raz pierwszy u Rosjan pędniki typu pump-jet, są przy tym oceniane jako bardzo dobrze wyciszone i trudne do lokalizacji pasywnymi metodami hydroakustycznymi. Uzbrojenie dodatkowe, w tej klasie okrętów mające charakter defensywny, stanowią cztery wyrzutnie torped i rakietotorped oraz sześć wyrzutni samobieżnych celów pozornych. Borieje wyposażono też w wypływającą komorę ratowniczą, oddzielającą się od kadłuba w razie awarii, która pozwala na ewakuowanie załogi.

Okręty tej klasy – nosiciele pocisków balistycznych z siłowniami jądrowymi – są dziś używane jedynie przez kilka flot świata. Oprócz rosyjskiej są to: amerykańska US Navy, brytyjska Royal Navy, francuska Marine Nationale, Marynarka Wojenna Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej i Marynarka Wojenna Indii. Kolejną siłą aspirującą do tego elitarnego „klubu” jest flota Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, ale do obecnie reżim z północy Półwyspu Koreańskiego dysponuje jednym okrętem z napędem konwencjonalnym mającym jedną wyrzutnię do pocisków Pukkuksong-1 o zasięgu około 1250 km. Do tej pory dokonano tylko kilku próbnych startów spod wody i cały system ma na razie charakter eksperymentalny.

Jednostki podwodne z rakietami balistycznymi, bardzo trudne do wykrycia i przenoszące pociski o zasięgu tysięcy kilometrów, stanowią w każdych z wymienionych sił zbrojnych zasadniczy element systemu odstraszania strategicznego. Zapewnia on państwom, które zdecydowały się na rozwój takiego systemu, i które na to stać, zdolność niszczycielskich uderzeń odwetowych, które od dekad zimnej wojny skutecznie powstrzymują potencjalnych adwersarzy. Nic więc dziwnego, że politycy, jak w tym przypadku Putin, lubią pokazywać się na ceremoniach inauguracji ich budowy lub włączenia do służby w marynarce wojennej.

Źródło: Info Naval