Włoska marynarka wojenna (Marina Militare) opublikowała zaktualizowaną wersję dokumentu dotyczącego planowania strategicznego na lata 2019-2034 (Linee Di Indirizzo Strategico 2019-2034), który wskazuje na rozwój floty tego państwa w ciągu najbliższych 15 lat. Trzeba przyznać, że plan ten robi wrażenie, zwłaszcza w kontekście tego czego możemy spodziewać się po przyszłości Marynarki Wojennej RP.

Ów 70-stroniczowy dokument rozpoczyna się od podkreślenia faktu, że szybkie zmiany zachodzące w środowisku międzynarodowym, wzmocnione przez pojawienie się nowych technologii, wymagają przyjęcia zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa morskiego i, bardziej ogólnie, do obrony interesów narodowych, które są prowadzone na morzu, a także narzędzi i zdolności do ich ochrony.

 

Zaktualizowany dokument planistyczny ma na celu stworzenie podstaw dla rozwoju, w średnim okresie czasu, zintegrowanych i nowoczesnych sił zbrojnych zdolnych do skutecznego reagowania na wyzwania najbliższej przyszłości i rozumiejącej środowisko oraz przyczyny napięć w nim zachodzących. Wymienia się w nim cztery „domeny funkcjonalne” działania przyszłych sił zbrojnych:

– Obrona i bezpieczeństwo;

– Rozwój pojemnościowy;

– Wsparcie dla systemu krajowego;

– Współpracę międzynarodową.

Na flotę i aktywa włoskiej marynarki wojennej na okres 2019-2034 będą się składać:

  • Duże jednostki nawodne:

– 1 lotniskowiec (C 550 Cavour);

– 4 okręty amfibijne (L9890 LHD Trieste oraz trzy duże okręty desantowe LXD);

– 4 niszczyciele (2 jednostki typu Horizon i 2 typu DDX);

– 10 fregat (typu FREMM/Bergamini);

– 15 okrętów patrolowych (7 typu PPA/Paolo Thaon di Revel oraz 8 typu EPC European Patrol Corvettes).

  • Okręty specjalistyczne:

– 8 okrętów podwodnych (4 U212A oraz 4 U212NFS);

– 1 okręt ratowniczy (SDO SuRS);

– 3 okręty logistyczne (typ LSS/Vulcano);

– 12 niszczycieli min (4 CNG-A typu Cacciamine Nuova Generazione-Altura oraz 8 CNG-C typu Cacciamine Nuova Generazione-Costieri);

– 1 okręt wsparcia okrętów podwodnych (LRSSS/MCCS);

– 2 szybkie wielozadaniowe łodzie (typ UNPAV/Angelo Cabrini);

– 2 okręty nasłuchowe/wywiadowcze (A5340 Elettra i jeden jeszcze nieokreślony).

  • Statki powietrzne należące do marynarki wojennej:

– 15 samolotów F-35B;

– 30 ciężkich śmigłowców (AW-101 i śmigłowce z wirnikami zdolnymi do zmiany pozycji);

– 56 średnich śmigłowców (46 SH-90ASW i 10 MH-90TTH);

– 9 morskich samolotów patrolowych;

– 12 lekkich śmigłowców wielozadaniowych (AW-169);

– 3 samoloty typu Piaggio P-180 Avanti;

– 16 taktycznych pojazdów bezzałogowych.

Oprócz powyższych jednostek dokument przewiduje 15 jednostek szkolnych, brygady piechoty morskiej z nowoczesnym wyposażeniem, okręty hydrograficzne i badawcze, a także jednostki wsparcia takie jak łodzie patrolowe, tankowce, holowniki itp.

Źródło: Info Naval.