Ilustracja: Babcock International.

Źródło: Informacja prasowa Babcock International.

Babcock International, firma z branży lotniczej, obronnej i bezpieczeństwa, została wybrana jako dostawca projektu platformy okrętowej i partner technologiczny dla polskiego programu pozyskania nowych fregat o kryptonimie MIECZNIK. Firma Babcock zawarła 4 marca b.r. pakiet umów o współpracy strategicznej z Konsorcjum PGZMIECZNIK, które odpowiada za realizację projektu po stronie polskiej.

Agencja Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej wybrała Arrowhead 140 (AH140) od firmy Babcock spośród trzech ofert na dostarczenie projektu platformy okrętowej,
zaproponowanych wstępnie przez Konsorcjum PGZMIECZNIK w lipcu 2021 roku.

Firma Babcock skupi się teraz na fazie szczegółowego projektowania i planowania integracji systemów, mającej zakończyć się w 2022 r. Zamówienie przez Agencję Uzbrojenia trzech fregat od Konsorcjum kierowanego przez PGZ w ramach programu MIECZNIK zapewni Polsce pozyskanie suwerennych zdolności do zwalczania zagrożeń zarówno powietrznych, jak i morskich w celu zabezpieczenia polskich interesów morskich i oceanicznych, a także do wspierania przez Polskę działań operacyjnych na morzu w ramach członkostwa Polski w NATO.

Firma Babcock zapewni Konsorcjum PGZMIECZNIK szerokie wsparcie w budowie trzech fregat opartych o projekt AH140 w polskich stoczniach, przez lokalnych pracowników i ze znacznym udziałem polskich dostawców i przy wykorzystaniu globalnego łańcucha dostaw firmy Babcock. Po pomyślnym zakończeniu fazy projektowej, Babcock wesprze budowę fregat w Polsce w ramach realizacji umowy licencyjnej na wykonanie projektu platformy oraz poprzez szeroki transfer wiedzy i technologii w celu optymalizacji polskich zdolności stoczniowych i przemysłowych.

Wskazując firmę Babcock jako dostawcę projektu platformy dla swojego programu fregat, Polska jest kolejnym krajem po Wielkiej Brytanii i Indonezji, które wybrały platformy AH140 jako projekt bazowy dla realizacji własnych programów budowy fregat odpowiednio w 2019 i 2021 roku.

Firma Babcock współpracuje ściśle z rządem Wielkiej Brytanii, promując eksportowy wariant fregaty AH140 i jej zdolności interoperacyjne pośród marynarek wojennych na całym globie. Podstawową zaletą fregaty AH140 jest to, że jej projekt bazowy można skonfigurować tak, aby spełniała szeroki zakres wymag dotyczących działań operacyjnych na morzu, bez względu na to, gdzie na świecie są one prowadzone.