Na początku czerwca do Ministerstwa Obrony Narodowej posłowie skierowali trzy interpelacje dotyczące okrętów podwodnych – zarówno ostatniego znajdującego się w linii (ORP Orzeł) oraz planowanych inwestycji.

W przypadku Orła mowa o dwóch interpelacjach, których autorami są Adam Szłapka (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska), a także grupa posłów Monika Falej, Maciej Kopiec, Paweł Krutul, Anita Kucharska-Dziedzic, Robert Obaz, Marek Rutka, Anita Sowińska (Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewica). W obu przypadkach zainteresowanie posłów okrętem wzbudził list, który w ostatnich dniach maja trafił do redakcji mediów w Polsce. W nim zostały zawarte problemy dotyczące eksploatacji jednostki. Z tego też względu, w obu interpelacjach, skierowano do Ministerstwa Obrony Narodowej serię pytań: Czy ministerstwu znany jest problem stanu technicznego ORP Orzeł? W jakim stanie technicznym znajduje się ORP Orzeł? Czy jego eksploatacja zagraża bezpieczeństwu załogi? Czy są plany wycofania z użytkowania okrętu ORP Orzeł? W jaki sposób zadbano o bezpieczeństwo załogi ORP Orzeł?

Obok obu interpelacji dotyczących jedynaka w Marynarce Wojennej, poseł Krystyna Skowrońska (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierowała do MON interpelację w sprawie programu Orka oraz tzw. rozwiązania pomostowego, którym miał być zakup w Szwecji dwóch używanych okrętów podwodnych typu Södermanland. O powyższym rozwiązaniu, pierwszy raz oficjalnie, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował 28 listopada 2019 roku. Od tego czasu brak informacji o planowanym terminie podpisania, ewentualnej, umowy. W związku z tym Krystyna Skowrońska skierowała do MON cztery pytania: Czy i kiedy będzie wdrożony program „Orka”? Czy i kiedy rząd planuje zakup nowych okrętów podwodnych? Jaką wielkość środków państwo planuje przeznaczyć na zakup nowych okrętów podwodnych? Ile sztuk nowych okrętów podwodnych planuje zakupić państwo?

Zgodnie z deklaracjami politycznymi z tego roku wysoki priorytet otrzymał program Miecznik, zakładający zakup trzech fregat. Umowa na prototypową jednostkę ma zostać zawarta do końca bieżącego miesiąca.

Źródło: zbiam.pl