45 lat temu, ówczesny dowódca Marynarki Wojennej rozkazem organizacyjnym powołał Grupę Okrętów Hydrograficznych. 31 maja, marynarze Grupy uroczyście obchodzili rocznicę utworzenia jednostki.

W obchodach rocznicowych uczestniczył dowódca 3. FO kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec oraz byli dowódcy Grupy i zaproszeni goście. Uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie, od podniesienia bandery i wielkiej gali branderowej na okrętach Grupy. Podczas uroczystej zbiórki stanu osobowego jednostki odczytano rozkaz okolicznościowy dowódcy Grupy. Przypomniano 45-letnie dokonania jednostki oraz uhonorowano współtwórców jej sukcesów.

Jednostki pływające grupy Okrętów Rozpoznawczych (gOR) to główne siły Marynarki Wojennej przeznaczone do prowadzenia działań w zakresie rozpoznania pola walki. W skład gOR-u wchodzą dwa okręty rozpoznania radioelektronicznego: ORP Nawigator i ORP Hydrograf. Współczesne pole walki na lądzie, morzu i w powietrzu wymaga rozpoznania sił i środków potencjalnego przeciwnika. Posiadanie zaś i umiejętne wykorzystanie informacji są podstawą sukcesów w zakresie przedsięwzięć politycznych i militarnych. W nowoczesnej wojnie dobre rozpoznanie gwarantuje lepsze rozlokowanie własnych sił, poznanie silnych i słabych stron przeciwnika oraz skuteczne przeciwdziałanie i neutralizację jego poczynań. Do tego celu wykorzystywane są fale radiowe. Za ich pośrednictwem działają systemy łączności, obserwacji, kierowania uzbrojeniem i dowodzenia oraz określania pozycji. Aby stać się posiadaczem zawartych w otaczającej nas przestrzeni informacji i wiadomości należy dysponować wyspecjalizowanymi środkami przeznaczonymi do przechwytywania i analizy sygnałów elektronicznych. Właśnie gOR jest jednostką przeznaczoną do tego typu działań.

Źródło: 3. Flotylla Okrętów.