W środę, 5 czerwca, w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża gościli przedstawiciele Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego.

Wizyta rozpoczęła się od zwiedzania Sali Tradycji Klubu 8. Flotylli Obrony Wybrzeża i miała na celu zapoznanie przedstawicieli Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego z historią 8. FOW oraz ze specyfiką i obszarem działalności jednostek wojskowych flotylli. Z gośćmi spotkał się dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża komandor Piotr Nieć. Podczas spotkania przedstawiono strukturę, przeznaczenie, zadania flotylli oraz wybrane elementy jej działalności w ramach ćwiczeń i operacji zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym.

W Porcie Wojennym Świnoujście dla przybyłych zorganizowano pokaz sprzętu i uzbrojenia, w tym pokaz dynamiczny załadunku i wyładunku techniki wojskowej na ORP “Kraków”. Podczas pokazu na pokład okrętu transportowo-minowego załadowano pojazdy różnego typu, aby lepiej zaprezentować charakterystykę tego typu operacji. W trakcie załadunku dowódca okrętu przedstawił metodykę wprowadzania pojazdów na pokład oraz procedury związane z bezpieczeństwem operacji załadunku i rozładunku. W dalszej części wizyty uczestnicy zwiedzili trałowiec ORP “Drużno”, gdzie zostali zapoznani z warunkami służby na morzu, natomiast marynarze Grupy Nurków-Minerów 12. Dywizjonu Trałowców przybliżyli specyfikę swojej służby oraz sprzęt jakim dysponują.

Źródło: 8. Flotylla Obrony Wybrzeża