Największe ćwiczenie Sił Zbrojnych RP w 2019 roku pod kryptonimem DRAGON-19, w którym uczestniczy Marynarka Wojenna, odbywa się w terminie 15-25 czerwca br. Bierze w nim udział ponad 18 000 żołnierzy oraz blisko 2500 sprzętu i uzbrojenia wojskowego. Do udziału w tegorocznej edycji manewrów 8. Flotylla Obrony Wybrzeża wydzieliła trałowce, okręt transportowo-minowy, jednostki pomocnicze oraz pododdziały brzegowe. Łącznie Marynarka Wojenna RP wydzieliła 16 okrętów, 6 statków powietrznych i ponad tysiąc marynarzy.

Siły okrętowe 8. Flotylli Obrony Wybrzeża stacjonujące w portach wojennych w Świnoujściu i Gdyni opuściły porty celem realizacji zadań na morzu. W ramach ćwiczenia DRAGON-19 okręty 12. i 13. Dywizjonu Trałowców zgodnie ze swoim przeznaczeniem przeprowadziły szereg działań minowych i przeciwminowych. Na wydzielonych poligonach morskich wykonane zostały operacje stawiania min, trałowania oraz poszukiwania min przez grupę trałowców za pomocą stacji hydrolokacyjnych. Ważnym elementem szkolenia na morzu są strzelania artyleryjskie prowadzone do celów powietrznych, nawodnych, a także min morskich podciętych w wyniku trałowania.

GALERIA, Zadania sił trałowych 8.FOW

Jednym z głównych zadań okrętów transportowo-minowych z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża jest transport techniki wojskowej. W ramach największego w tym roku ćwiczenia Sił Zbrojnych RP pod kryptonimem DRAGON-19 okręt ORP “Kraków” zrealizował operację załadunku i przerzutu pododdziału wojsk sojuszniczych drogą morską.

GALERIA, Zadania transportowe 8.FOW

Ratowanie życia na morzu to zawsze jeden z najważniejszych epizodów każdego ćwiczenia. W ramach realizacji ćwiczenia pk. DRAGON-19 załoga okrętu ORP “Bukowo” z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża wraz ze śmigłowcem ratowniczym W-3WARM z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej ćwiczyły wspólnie procedury akcji ratowniczej na morzu (SAR).

GALERIA, Akcja ratownicza na morzu

Istotnym zadaniem zarówno sił okrętowych jak i pododdziałów brzegowych zabezpieczających ich działalność jest utrzymanie zdolności okrętów do realizacji zadań. Zaopatrywanie okrętów w materiały pędne i smary realizowane jest na morzu, natomiast uzupełnianie w zapasy bojowe na przygotowanych punktach załadunku. Siły trałowe 8.FOW w ramach ćwiczenia DRAGON-19 uzupełniły paliwo okrętowe ze zbiornikowca Z-8, a następnie pod osłoną nocy w Porcie Wojennym w Świnoujściu rozwinięty został punkt załadunku min.

GALERIA, Uzupełnianie zapasów

Kolejnym zrealizowanym zadaniem w ćwiczeniu DRAGON-19 były elementy obrony przed bronią masowego rażenia. Załogi okrętów, jeszcze na morzu, po symulowanym ataku chemicznym, najpierw samodzielnie realizowały czynności związane z neutralizacją skażenia. Następnie w rozwiniętym przez siły 8. Batalionu Saperów Okrętowym Punkcie Likwidacji Skażeń (OPLS), specjalistyczne pododdziały chemiczne przeprowadziły akcję kompleksowego odkażania okrętu.

GALERIA, Likwidacja skażeń

W ćwiczeniu DRAGON-19 poza siłami okrętowymi ćwiczą pododdziały brzegowe Marynarki Wojennej realizując między innymi zadania inżynieryjne podczas połączonej operacji obrony wybrzeża morskiego. Na najdogodniejszych i najbardziej prawdopodobnych kierunkach lądowania desantu morskiego przeciwnika rozbudowuje się rejony obrony. Budowany jest system zapór inżynieryjnych stanowiący pierwszą barierę przed operacjami desantowymi. Zadanie to zostało zrealizowane przez Przybrzeżnomorski Oddział Zaporowy (PMOZap) z 8. Batalionu Saperów z Dziwnowa.

GALERIA, Obrona wybrzeża

Źródło: 8. Flotylla Obrony Wybrzeża.