W czwartek, 12 kwietnia w Ustce odbyło się szkolenie instruktażowo – metodyczne dla dowódców jednostek wojskowych bezpośrednio podległych dowódcy 3. Flotylli Okrętów. Zajęcia zostały przeprowadzone na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych.

Dowódcy jednostek wojskowych bezpośrednio podlegli dowódcy 3. Flotylli Okrętów doskonalili swoje umiejętności w zakresie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia taktyczno – specjalnego na bazie szkolenia pododdziałów 9 Dywizjonu Przeciwlotniczego i 43 Bataliony Saperów. W trakcie zajęć zaprezentowane zostały kolejne etapy realizacji szkolenia ze szczególnym uwzględnieniem miejsca, roli i zadań kierownika ćwiczenia w procesie przygotowania i prowadzenia ćwiczenia z wojskami, a także metodyki prowadzenia zasadniczych elementów ćwiczenia.

W ramach przeprowadzonego szkolenia zrealizowano zadania ogniowe polegające między innymi na zwalczaniu nagle pojawiających się śmigłowców bojowych, a także nisko lecących celów powietrznych. Przeprowadzono również cykl przedsięwzięć w ramach ogłoszonego alarmu o skażeniach, a w jego następstwie całkowitą likwidację skażeń.

 W trakcie szkolenia szczególną uwagę zwrócono na przepisy bezpieczeństwa podczas prowadzenia ćwiczeń z wykorzystaniem środków bojowych, zabezpieczenie logistyczne działań, właściwe przygotowanie dokumentacji szkoleniowej, a także przestrzeganie wymogów z zakresu ochrony środowiska.

Galeria zdjęć ze szkolenia – link.

Źródło: 3. Flotylla Okrętów.