Fot.: COM - DKM.

Źródło: Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego.

20 lat temu z połączenia Stanowiska Dowodzenia Marynarki Wojennej oraz wydzielonych struktur Sztabu i Logistyki Dowództwa Marynarki Wojennej powstało Centrum Operacji Morskich (COM). Jednostkę utworzono w ramach reorganizacji systemu dowodzenia i jego dostosowania do standardów NATO.

Z tej okazji, 7 lipca (czwartek), o godzinie 10.00, na Nabrzeżu Pomorskim, przy okręcie muzeum ORP Błyskawica w Gdyni, odbędzie się uroczysta zbiórka kadry i pracowników Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego (COM-DKM). Bezpośrednio po zakończeniu zbiórki, na budynku przy ul. Waszyngtona 44, odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa poświęcona 20-leciu jednostki. W godzinach od 9.00 do 15.00, na parkingu obok okrętu muzeum ORP Błyskawica, odbędzie się piknik wojskowy z udziałem służb mundurowych współpracujących z COM-DKM.

W ramach pikniku, obok okrętu muzeum ORP Błyskawica zacumuje niszczyciel min oraz okręt rakietowy. Ich pokłady zostaną udostępnione do zwiedzania. Na parkingu na przeciwko okrętów będzie można zobaczyć uzbrojenie i sprzęt wojskowy oraz spotkać się z żołnierzami jednostek Marynarki Wojennej, Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych, Żandarmerii Wojskowej i Wojsk Obrony Terytorialnej. W pikniku uczestniczyć będą również współpracujący z COM-DKM funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Udział pikniku zapowiedzieli także przedstawiciele Agencji Mienia Wojskowego, Instytutu Pamięci Narodowej czy Wojskowego Centrum Rekrutacji co oznacza, że zainteresowani będą mogli uzyskać informacje o służbie wojskowej. Nie zabraknie też tradycyjnej wojskowej grochówki. Do udziału w pikniku zapraszamy wszystkich miłośników Marynarki Wojennej, Wojska Polskiego i służb mundurowych, mieszkańców Trójmiasta oraz przebywających w Gdyni turystów!

20 lat temu, w ramach reorganizacji systemu dowodzenia i jego dostosowania do standardów Sojuszu Północnoatlantyckiego, 1 lipca 2002 roku, powstało Centrum Operacji Morskich (COM). Przez pierwsze dwa lata funkcjonowania zadania COM były rozszerzane i zmieniane, co doprowadziło do jego restrukturyzacji niespełna dwa lata później, w dniu 1 lipca 2004 roku. Jednocześnie z wprowadzonymi zmianami jednostka osiągnęła gotowość operacyjną i zgodnie z założeniami przejęła pełne dowodzenie operacyjne siłami Marynarki Wojennej.

Od początku istnienia, poza planowaniem i koordynacją działań operacyjnych sił Marynarki Wojennej, COM realizowało szereg innych przedsięwzięć, do których zaliczyć należy uczestnictwo w ćwiczeniach i konferencjach zarówno narodowych jak i wynikających ze zobowiązań międzynarodowych, współudział w tworzeniu lub wdrażaniu systemów dowodzenia, ratownictwa morskiego, reagowania kryzysowego, kontroli żeglugi morskiej i ruchu lotniczego, łączności, analizy skażeń czy logistyki.

Do kolejnych wyzwań jednostki należał między innymi operacyjny nadzór nad działalnością w ramach operacji ENDURING FREEDOM oraz IRAQ FREEDOM, operacyjna kontrola nad realizacją zadań w ramach operacji antyterrorystycznej ACTIVE ENDEAVOUR na Morzu Śródziemnym, wydzielenie przedstawicieli jednostki do wsparcia Dyżurnej Służby Operacyjnej Dowództwa Komponentu Morskiego NATO w Neapolu oraz nawiązanie stałej współpracy z pozostałymi dowództwami komponentów morskich sojuszu.

Po 11 latach od utworzenia jednostki, 1 lipca 2013 roku, nastąpiło kolejne rozbudowanie jej struktury – powstał pion rozpoznawczy. Wówczas zmieniła się też nazwa, która, funkcjonuje do dzisiejszego dnia: Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego. Z początkiem 2014 roku w życie weszła reforma systemu dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP. W jej wyniku w miejsce dotychczasowych Dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych utworzono Dowództwo Generalne RSZ oraz Dowództwo Operacyjne RSZ. W wyniku tej reformy jednostka przeszła ponowne przeformowanie wraz ze zmianą podległości. Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego zostało podporządkowane bezpośrednio Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.

Główne zadania COM-DKM od lat pozostają niezmienne – to dowodzenie wydzielonymi siłami Marynarki Wojennej, Wojsk Lądowych oraz Sił Powietrznych przewidzianymi do prowadzenia działań na kierunku morskim w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

Dowództwo Komponentu Morskiego koordynuje również bieżącą działalność sił podległych Dowódcy Generalnemu RSZ oraz Dowódcy Operacyjnemu RSZ realizujących zadania w morskiej strefie odpowiedzialności, współpracuje z wydzielonymi siłami w ramach zintegrowanego systemu rozpoznania Sił Zbrojnych oraz biorącymi udział w akcjach ratowniczych w polskiej strefie odpowiedzialności SAR we współdziałaniu z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa. COM – DKM kieruje przedsięwzięciami planistyczno-organizacyjnymi i koordynacyjnymi związanymi z problematyką współdziałania i doradztwa dla żeglugi morskiej. Do zadań jednostki należy również monitorowanie stanu gotowości sił Marynarki Wojennej, wydzielonych do stałych i doraźnych zespołów i sił NATO, pełnienie roli Dyżurnej Służby Operacyjnej Marynarki Wojennej w zakresie gotowości do uruchomienia systemu zarządzania kryzysowego oraz osiągania gotowości do podjęcia działań, jak również monitorowanie gotowości pododdziałów i oddziałów sił Marynarki Wojennej wyznaczonych do udziału w zapobieganiu skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwaniu. COM – DKM jest elementem Systemu Wykrywania Skażeń, zajmuje się także prognozowaniem, dystrybucją prognoz i ostrzeżeń hydrometeorologicznych dla jednostek Marynarki Wojennej RP i sił sojuszniczych.